نقره ترمه از یک آرزوی کوچیک شروع شد. وقتی من نتونستم انگشتری که دوست داشتم رو بخرم و تصمیم گرفتم انگشتر خودم رو بسازم. این انگیزه اولش فقط برای یه دوره تابستونی بود که بعد یک سال تبدیل به یک کارگاه نقلی نقره سازی شد. ما امروز یک کارگاه و یک نقره فروشی هستیم که با کارگاه های زیادی کار می کنیم و کلی هم دوست داریم که طی این سالها با خرید از ما، رشدمون دادن. شما هم می تونید به جمع دوستان ما در اینستاگرام بپیوندید